2020-11-05

ใช้เต็นท์ผ้าใบกันน้ำเพื่อสร้างร้านอาหารที่โดดเด่นสำหรับโรงแรมกลางแจ้ง

หากโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรต้องการสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านก็ไม่สามารถคิดถึงเรื่องที่พักได้ นอกจากนี้ยังให้บริการอาหารพิเศษนอกสถานที่แก่นักท่องเที่ยว […]