2020-11-18

ข้อกำหนดสำหรับรีสอร์ทแอฟริกันซาฟารีระดับ 5 ดาวมีอะไรบ้าง?

การก่อสร้างรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นไม่มีข้อ จำกัด ด้านภูมิประเทศ เนื่องจากการออกแบบโมดูลาร์ทำให้สามารถประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดในโรงงานได้ […]