2020-10-29

Ngôi làng nhỏ sinh thái lều cắm trại căng thẳng - Trùng Châu , Trung Quốc

Diện tích trong nhà của ngôi nhà lều một mặt trên sườn đồi là 30㎡, bên ngoài có sân hiên độc lập 15㎡. Nó có toàn sàn 270 ° […]