2020-06-06

Nhà phố không gian lớn Nhà phố Container Khách sạn Biệt thự Lều với Mái màng căng

Tại các khu vực nóng, chúng tôi đã chuẩn bị thiết bị kiểm soát nhiệt độ, lắp đặt điều hòa nhiệt độ, cửa sổ, quạt và quạt hút bên trong khách sạn lều. Chỉ bằng cách này mới có thể […]