2020-11-18

Yêu cầu đối với Khu nghỉ dưỡng Safari Châu Phi 5 Sao là gì?

Việc xây dựng các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng không hạn chế về địa hình. Do thiết kế mô-đun, tất cả các thành phần có thể được đúc sẵn trong nhà máy. […]